campaign
Turnitin launches iThenticate 2.0 to help maintain integrity of high stakes content with AI writing detection
Learn more
cancel
Virtual Event   ·  

Turnitin Session: Introduktion till Turnitin

Vi vill tacka för det stora deltagandet i vårt första webbinarium för att introducera Turnitin i Norden. Vi ville där bjuda på ett tillfälle att lära känna Turnitin bättre, samt få upp ögonen för hur våra produkter stödjer skolor och hjälper elever och studenter att nå sina mål.

Ouriginal och Turnitin, nu som ett enat globalt team, jobbar tillsammans med elever/studenter och lärare världen över för att kunna anpassa sig till de förändringar som sker inom skolans värld samt möta olika typer av akademisk ohederlighet. Anmäl dig idag till detta webbinarium för att få en bättre förståelse för hur Turnitin underlättar för lärare i det förebyggande arbetet mot plagiering.Se det här